gabyr ga‧byr

Meýit gömlen çukur, mazar, gör.

 • Men senden aýra düşsem, Gabrymy gazan aglar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Ganymyň gabryn gazyp kepen donun biçmäge, Eý, goly ýarag tutan, bizi çagyrýar Watan. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gabyr - gabry.


Duş gelýän formalary
 • gabra
 • gabry
 • gabrym
 • gabryma
 • gabrymdan
 • gabrymy
 • gabryn
 • gabryna
 • gabrynda
 • gabryndaky
 • gabryndan
 • gabryny
 • gabrynyň
 • gabryň
 • gabryňa
 • gabryňda
 • gabyrda
 • gabyrdaky
 • gabyrdan
 • gabyrlar
 • gabyrlara
 • gabyrlarda
 • gabyrlary
 • gabyrlaryna
 • gabyrlaryny
 • gabyrlarynyň
 • gabyrlaryň
 • gabyrmy