gabanmak ga‧ban‧mak işlik

[ga:banmak]

Gabanjaňlyk etmek, gabanjaň gylykda bolmak, özgelerden gysganmak.

 • Eger Pökgen aga gyzyny beýle gabalýan bolsa, biz-näme diýjegimizi bilemzok. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Öwezi menden gabanyp başlady. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • gabanan
 • gabanar
 • gabanardy
 • gabanarlyk
 • gabanaýma
 • gabandy
 • gabandygyny
 • gabandym
 • gabandyr
 • gabanjak
 • gabanma
 • gabanmaga
 • gabanmagy
 • gabanmak
 • gabanmasaňam
 • gabanmasynda
 • gabanmasyny
 • gabanmaz
 • gabanmaýar
 • gabanmaň
 • gabanmyş
 • gabansa
 • gabansaňam
 • gabansyn
 • gabanybam
 • gabanyp
 • gabanypdyrlar
 • gabanýan
 • gabanýana
 • gabanýandyr
 • gabanýandyrlar
 • gabanýany
 • gabanýanym
 • gabanýanyna
 • gabanýar
 • gabanýardylar
 • gabanýarlar
 • gabanýarmy
 • gabanýaryn