gaşamak ga‧şa‧mak işlik

Gijeýän ýeriňi dyrnagyň bilen gazamak.

 • Annaguly kellesini gaşamaga başlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Ol birgün omzyny gaşamak üçgin olkanýar weli, ýokarsyndan naýynjar ses eşidilýär. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 • Utulan ýeňsesini gaşar. (nakyl)

gijän ýeriňi gaşamak

Özüňe degişli bolan zat barada gürlemek, aýtmak, geplemek.


Duş gelýän formalary
 • gaşady
 • gaşady-da
 • gaşajak
 • gaşajakdyr
 • gaşama
 • gaşamaga
 • gaşamagyny
 • gaşamak
 • gaşamanyň
 • gaşamazlyk
 • gaşan
 • gaşandy
 • gaşanyňda
 • gaşap
 • gaşapdyr-da
 • gaşar
 • gaşaýan
 • gaşaýar
 • gaşaýardy