gaş-gabak gaş-ga‧bak

[ga:ş-ga:bak]

Gaş we gabak.