gaýdyrmak gaý‧dyr‧mak işlik

[ga:ýdyrmak]

 1. Howada uçurmak.

  • Ol elindäki daşy gaýdyryp zyňyp goýberdi.

 2. Suwda ýüzdürmek, suwda batyrman, ýüzünde ýüzdürmek.

 3. Göçme manyda Urup gaçyrmak, urmak.

  • Mergen ilkinji okunda almany gaýdyrdy.


Duş gelýän formalary
 • gaýdyrdy
 • gaýdyrmak
 • gaýdyryp
 • gaýdyrýardy