gaýdyşmak gaý‧dyş‧mak işlik

 1. Iki-ýekeden gaýdyp başlamak, dagaşmak.

  • Kolhozçylar pagta ýerlerinden öýlerine gaýdyşyp gelýärdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Çekilişmek, peselişmek.

  • Elimiň çişi birneme gaýdyşdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • gaýdyşan
 • gaýdyşanlara
 • gaýdyşar
 • gaýdyşdy
 • gaýdyşmadyk
 • gaýdyşmandy
 • gaýdyşsa
 • gaýdyşyp
 • gaýdyşypdyrlar
 • gaýdyşyň
 • gaýdyşýanyny
 • gaýdyşýança
 • gaýdyşýardylar
 • gaýdyşýarlar