gaýduwsyz gaý‧duw‧syz sypat

Her bir kynçylyklardan gaýtmaýan, batyrlyk bilen hereket edýän, gorkmazak, okgunly.

 • Sen beýik Watanyň sakçysy bolan gaýduwsyz Gyzyl Goşunyň urşujysy ahyryn. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Watan üçin şirin janyny aýaman, gaýduwsyz söweş edýän mertlere şöhrat. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gaýduwsyza
 • gaýduwsyzdy
 • gaýduwsyzdygy
 • gaýduwsyzdyr
 • gaýduwsyzlary
 • gaýduwsyzlyga
 • gaýduwsyzlygy
 • gaýduwsyzlygydyr
 • gaýduwsyzlygyna
 • gaýduwsyzlygynda
 • gaýduwsyzlygyndan
 • gaýduwsyzlygyny
 • gaýduwsyzlygynyň
 • gaýduwsyzlygyň
 • gaýduwsyzlygyňam
 • gaýduwsyzlyk
 • gaýduwsyzlykda
 • gaýduwsyzlykdan
 • gaýduwsyzlykdy