gaýamak ga‧ýa‧mak işlik

Gaýma bilen nagyş etmek.

 • Gaýmalamak hakykatdan-da gaýry ýaş başyndan gyza keşde etmek, gaýma gaýamak ýaly el işlerini öwretmek bilen oňa edepli bolmak terbiýesinide berip başlady. (A. Gowşudow, Mahri-Wepa)

 • Biz-ä gelin wagtymyzda sülmüräp çaý içerdik, gaýma gaýardyk, keşde ederdik. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • gaýady
 • gaýadygy
 • gaýadyr
 • gaýaly
 • gaýamagam
 • gaýamagy
 • gaýamak
 • gaýamakda
 • gaýan
 • gaýana
 • gaýany
 • gaýanyň
 • gaýap
 • gaýardyk
 • gaýarsyň
 • gaýasy
 • gaýasyn
 • gaýaň