gaýçylamak gaý‧çy‧la‧mak işlik

Gaýçy bilen gyrkyp timarlamak, gaýçy bilen kesmek, gyrmak.

  • Ol murtlaryny gaýçylap, bir kadada saklady. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • gaýçylady
  • gaýçylap
  • gaýçylar
  • gaýçylary
  • gaýçylaýardy