güzletmek işlik

  1. Güzzüldili ses çykartmak, güzläp ses etdirmek.

    • Şofer maşyny güzledip gitdi.

  2. Hereket etdirmek, işletmek, ýöretmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem güzletmek - güzledýär, güzleder, güzledipdir.


Duş gelýän formalary
  • güzledip