güzlemek işlik

  1. Güzzüldäp seslenmek, güzzüldäp ses çykarmak (maşyn, motor we ş. m. sesi hakda).

    • Niredendir maşynyň güzläp sesi eşidildi.

  2. Işläp, ýöräp durmak, hereket etmek.

    • Onuň öýünde bolsa radiopriýomnigi güzläp dur. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • güzläp