güzeran gü‧ze‧ran

[güzera:n]

Ýaşaýyş oňşugy, gün geçirme, eklenç, ýaşaýyş, durmuş.

 • Her ikimin öýi, islegi, durmuşy, güzerany hem başga. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Myraly baş wezir bolandan son, ilatyň ýagdaýyna, güzeranyna göz aýlap başlan eken. (Myraly)

güzeran görmek

Zähmet çekip, ýaşaýyş durmuşyny amala aşyrmak, gün görmek.

 • Olaryň maşgalasy agzybir işläp, zähmet arkaly güzeran görer ekeni. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Her zat etmeli, gün geçirmeli, güzeran görmeli. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • güzerana
 • güzeranam
 • güzeranda
 • güzerandan
 • güzeranlar
 • güzeranlary
 • güzeranlaryna
 • güzeranlaryny
 • güzeranlarynyň
 • güzeranlaryň
 • güzeranly
 • güzerany
 • güzeranym
 • güzeranymy
 • güzeranymyz
 • güzeranymyzyň
 • güzeranyna
 • güzeranyny
 • güzeranynyň
 • güzeranyň
 • güzeranyňy