güzer

Suw akýan çaýyň, ýabyň we ş. m. mal-gara iner ýaly ýalpagrak ýeri, geçelge.

 • Ol gyz küýzesini güzerin gyrasynda goýup, töweregine garanjaklady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Gyz ýany başlan bir atyz jöweniň içini kesip, çukur güzere baryp girdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • güzerde
 • güzerden
 • güzerdäki
 • güzere
 • güzeri
 • güzerin
 • güzerinde
 • güzerinden
 • güzerine
 • güzerini
 • güzeriniň
 • güzeriň
 • güzerler
 • güzerlerde
 • güzerlerden
 • güzerlere
 • güzerleri
 • güzerleriniň
 • güzerleriň