güwwüldi güw‧wül‧di

Maşyn, mehanizm we ş. m. hereket edende, top atylanda eşidilýän, çykýan ses.

 • Onun güwwüldisi ses-üýn alyşdyrar ýaly bolmady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Tüsse, duman, güwwüldiler içinde, Edermen polk barha ymtylýar öňe. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Edil öňki ýaly güýçli we gorkunç täze bir güwwüldi eşidildi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 • Uzakdan gelýän maşynyň güwwüldisi eşidilip başlady.


Duş gelýän formalary
 • güwwüldem
 • güwwüldidi
 • güwwüldiler
 • güwwüldileri
 • güwwüldileriň
 • güwwüldili
 • güwwüldini
 • güwwüldiniň
 • güwwüldisi
 • güwwüldisinden
 • güwwüldisine
 • güwwüldisini
 • güwwüldisiniň
 • güwwüldä