güwwüldemek güw‧wül‧de‧mek işlik

Güwläp ses etmek, güwwüldili seslenmek, güwlemek.

  • Güwwüldeýär deredäki sil ýaly. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • güwwüldedi
  • güwwüldem
  • güwwüldeýän
  • güwwüldeýär
  • güwwüldeýärdi
  • güwwüldäp