güwleşmek güw‧leş‧mek işlik

Ýerli-ýerden güwwüldili ses çykmak.

  • Uzakda atylýan toplaryň güwleşýän sesleri eşidilýärdi.


Duş gelýän formalary
  • güwleşer
  • güwleşip
  • güwleşýän