güsürdemek gü‧sür‧de‧mek işlik

Güsürdili ses çykmak, güsürdili seslenmek.

  • Bagyrtlak gorkusyna güsürdep uçupdyr welin, at ürküpdir. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)


Duş gelýän formalary
  • güsürdäp