gürzi gür‧zi

Demir ýenjilýän ullakan agyr çekiç, ýekedabana meňzeş gysga saply gural.

  • Seni gürzi bilen ýenjer. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem gürzi - gürzüde, gürzüler, gürzüsi.


Duş gelýän formalary
  • gürzüli
  • gürzüsi
  • gürzüsini