gürs-gürs gürs-gürs

seret gürsüldi

gürs-gürs urmak

Çalt-çalt urmak (ýürek hakda).

  • Şolmuka, şol dälmikä? -- diýip, ýüregi gürs-gürs urýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Şadynyň ýüregi gürs-gürs urýardy. («Bahar»)