gürrüldemek gür‧rül‧de‧mek işlik

Gürrüldili ses çykmak, gürrüldäp seslenmek.

  • Yzymyzda gürrüldep motor sesleri eşidilip başlady. (K. Işanow, Watan üçin)


Duş gelýän formalary
  • gürrüldeme
  • gürrüldemegi
  • gürrüldeýän
  • gürrüldeýär
  • gürrüldeýärdi
  • gürrüldäp