gürrüňleşmek gür‧rüň‧leş‧mek işlik

Pikir alyşmak üçin gürrüň edişmek, özara gepleşmek, sözleşmek.

 • Onuň bilen degşip, gürrüňleşer ýörerdim. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Hawa, men çalarak kakdyryp gürrüňleşip gördüm weli, Tyllagözelem oňa garşy däl ýaly. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ol daýhanlar bilen gürrüňleşmegi gowy görýärdi. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gürrüňleşdi
 • gürrüňleşdik
 • gürrüňleşdiler
 • gürrüňleşdim
 • gürrüňleşen
 • gürrüňleşer
 • gürrüňleşere
 • gürrüňleşeris
 • gürrüňleşersiňiz
 • gürrüňleşesi
 • gürrüňleşip
 • gürrüňleşmegem
 • gürrüňleşmegi
 • gürrüňleşmek
 • gürrüňleşmeklerine
 • gürrüňleşmeli
 • gürrüňleşmäge
 • gürrüňleşmän
 • gürrüňleşse-de
 • gürrüňleşýän
 • gürrüňleşýänini
 • gürrüňleşýär
 • gürrüňleşýärdiler
 • gürrüňleşýärler