gürrüňçilik gür‧rüň‧çi‧lik

Köpçülik tarapyndan üýşülip edilýän gürrüň.

 • Bu gürrüňçilige bolsa golaý-goltum, oba-goňşular-da gatnaşýardylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Gürrüňçilik hem durdugyça gyzyklanýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Degişmek, gülüşmek ýaly gyzykly gürrüňçilik başlanýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gürrüňçilik - gürrüňçiligi.


Duş gelýän formalary
 • gürrüňçilige
 • gürrüňçiligem
 • gürrüňçiligi
 • gürrüňçiliginde
 • gürrüňçiligine
 • gürrüňçiligini
 • gürrüňçiligiň
 • gürrüňçiligiňem
 • gürrüňçilikde
 • gürrüňçilikden
 • gürrüňçilikdi
 • gürrüňçilikler
 • gürrüňçiliklerde
 • gürrüňçiliklere
 • gürrüňçiliklerinde
 • gürrüňçilikmi