gürpbassy gürp‧bas‧sy

Duzak hökmünde edilýän, üsti bilinmez ýaly edilip ýuka basyrylýan çukur, garym.

  • Tanklaryň geljek ugrunda tank geçmez ýaly çukurlar gazypdyrlar, gürpbassylar edipdirler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • gürpbassylar
  • gürpbassynam
  • gürpbassynyň