gürpüldi gür‧pül‧di

Ýumşak ýa-da berk däl zada urlanda çykýan ses.

  • Howuzda öl geýimlere urulýan saply tagtaçyň gürpüldisi geldi. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • gürpüldiler
  • gürpüldili
  • gürpüldisi