gürpüldetmek gür‧pül‧det‧mek işlik

  1. Gürp-gürp etdirip ses çykarmak.

  2. Bat bilen ýykmak.

    • Meniň ýönekeýje bir pitigim hem ony düýäniň üstünden bagy üzülip gaçan gallary gonar ýaly gürpüldeder. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gürpüldetmek - gürpüldedýär, gürpüldeder, gürpüldedipdir.


Duş gelýän formalary
  • gürpüldeder
  • gürpüldedip