gürp gürp

ortagürp

Orta hal, orta dereje.

  • Obanyň orta gürpündäki demirçi ussanyň bolgusyz dükanynyň töwereginde janly hereket başlandy. (A. Gowşudow, Powestler We Hekaýalar)

  • Çöketligiň orta gürpündeki sementlenen howuz gün nuruna ýalpyldaýar. («Kolhoz günleri»)

  • Jaýyň orta gürpüne ýakyn bir ýerinde Bahar öz gelnejesi bilen bir stanogyň üstünde otyrdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)