gürmeklik gür‧mek‧lik

  1. Köp adam üýşen ýer, üýşmeleň, köpçülik (adam hakda).

    • Ýaýlym şu gürmeklige urup gitdi.

  2. Gürmegiň köp biten ýeri, gürmegiň köp gögeren ýeri.

    • Gürmeklik meýdan.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gürmeklik - gürmekligi.


Duş gelýän formalary
  • gürmeklige