gürmek gür‧mek

 1. Üýşüp duran, bir ýere toplanan.

  • Uzakdan bir gürmek oba göründi.

 2. Üýşmeleň, topar, üýşmek (adam köpçüligi hakda).

  • Amany şol gürmekden gözle!

 3. Botanika Tohumynyň daşy tutuş ownujak gylçyk, tikenjik bilen örtülen birýyllyk haşal ot.


Duş gelýän formalary
 • gürmekden
 • gürmekdir
 • gürmeklige
 • gürmeklik