gürletmek işlik

Gürrüň berdirmek, söz sözletmek, gepletmek.

 • Ony ýygnakda gürletdiler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gürletmek - gürledýär, gürleder, gürledipdir.


Duş gelýän formalary
 • gürledenokdy
 • gürlederdi
 • gürledip
 • gürledýärdi
 • gürledýärdiler
 • gürledýärdim
 • gürletdi
 • gürletdiler
 • gürletdim
 • gürletdiň
 • gürletjek
 • gürletmedi
 • gürletmegi
 • gürletmek
 • gürletmekde
 • gürletmezligi
 • gürletmezlik
 • gürletmäge
 • gürletmändir
 • gürletseň