gürlük gür‧lük 1

Arasy ýakynlyk, selçeň dällik, ýygylyk.

 • Tokaýyň gürlügi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gürlük - gürlügi.

gürlük gür‧lük 2

Gaňňanyň ýan agaçlaryny birleşdirýän egri agaç.

 • Çerkez geýim salyp barýan at torbasyny gaňňanyn gürlüginden çözüp aldy-da, taýharyň burnuş geýdirip, gulaklarynyň ýeňsesinden berk baglady. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gürlük - gürlügi.


Duş gelýän formalary
 • gürlüge
 • gürlügi
 • gürlüginde
 • gürlüginden
 • gürlügindäki
 • gürlügine
 • gürlügini
 • gürlüginiň
 • gürlükde
 • gürlükdäki