güni gü‧ni

Könelişen söz Bir adamynyň köp aýaly bolsa, şol aýallaryň biri-birine bolan gatnaşygyny aňladýan söz.

 • Günüm üçin günümiň oglanyny allalaýaryn. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem güni - günüde, günüler, günüsi.


Duş gelýän formalary
 • günem
 • güni-de
 • günim
 • günini
 • güniniň
 • güniň
 • günä
 • günädi
 • günädir
 • günämi
 • günämiş
 • günüden
 • günüdi
 • günüdigine
 • günüdigini
 • günüdiginiň
 • günüdir
 • günülerinden
 • günüleriň
 • günüli
 • günülik
 • günümi
 • günüsi
 • günüsine
 • günüsini
 • günüsiniň