gümmürdemek güm‧mür‧de‧mek işlik

Gümmürdili ses döretmek, yzly-yzyna atylmak (top sesi we ş. m. barada).

 • Toplar gümmürdäp başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Birden toplar gümmürdäp başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • gümmürdedi
 • gümmürdemek
 • gümmürdeýär
 • gümmürdeýärdi
 • gümmürdeýärler
 • gümmürdän
 • gümmürdände
 • gümmürdäni
 • gümmürdänligi
 • gümmürdänmiş
 • gümmürdänok
 • gümmürdäp