gümmürdeşmek güm‧mür‧deş‧mek işlik

Top atylýan ýaly sesler çykyp başlamak, yzly-yzyna gümmürdemek.

  • Söweş meýdanynda top sesleri gümmürdeşip başlady -- diýip, ol gürrüňi kesdi.


Duş gelýän formalary
  • gümmürdeşer
  • gümmürdeşip
  • gümmürdeşmek