gübermek işlik

  1. Içine ýel düşen ýaly çişmek, ýokary galyp durmak, gabarmak, pökgermek.

    • Häzir şol çölde güberip galan täze şäher, şowhunly, şatlykly durmuş bütin ünsüni özüne çekýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Göçme manyda Tekepbirlik etmek, çişmek, gabarylmak, gopbamsyramak.


Duş gelýän formalary
  • güberen
  • güberip
  • güberme
  • gübermek
  • güberýärler