güýzlük

Güýz ekilýän ekin, güýzüne ekilýän ekin.

  • Güýzlük sogan ekmek üçin, joýalary tekizlediler. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Ýene mertler, Bejerip ýer, Güýzlük ekin ekýärler. (R. Seýidow, Bagtlylar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem güýzlük - güýzlügi.


Duş gelýän formalary
  • güýzlüginden
  • güýzlügiň
  • güýzlügiňe
  • güýzlükler
  • güýzlüklerden
  • güýzlükleri
  • güýzlükleriň