güýçsüz güýç‧süz sypat

 1. Güýji bolmadyk, güýji az bolan, kuwwatsyz.

 2. Zarply bolmadyk, gowşak, çala, ýuwaş.

  • Güýçsüz ýel.


Duş gelýän formalary
 • güýçsüzdigi
 • güýçsüzdigini
 • güýçsüzdir
 • güýçsüzligi
 • güýçsüzliginden
 • güýçsüzligini
 • güýçsüzlik