güýçlenmek güýç‧len‧mek işlik

 1. Güýçli bolmak, güýji köpetmek, kuwwatlanmak.

  • Adam otuz ýaşlarynda has güýlenýär.

 2. Barda güýji artmak, güýjäp başlamak, batlanmak.

  • Birdenkä güýçlenip, älem-jahany gaplan uly ýel boldy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Şondan soň bolsa Gurduň söweşjeňlik usuly öňküsinden hem has güýçlendi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Stansiýada adamlaryň janly hereketi güýçlendi. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • güýçlendi
 • güýçlendigi
 • güýçlendigiçe
 • güýçlendimi
 • güýçlendir
 • güýçlenen
 • güýçlenende
 • güýçlenenden
 • güýçlenendigi
 • güýçlenendigine
 • güýçlenendigini
 • güýçlenenine
 • güýçlenensoň
 • güýçlener
 • güýçlenip
 • güýçlenipdi
 • güýçlenipdir
 • güýçlenipdirler
 • güýçlenjegini
 • güýçlenjek
 • güýçlenjekdigine
 • güýçlenme
 • güýçlenmegi
 • güýçlenmegin
 • güýçlenmeginde
 • güýçlenmeginden
 • güýçlenmegine
 • güýçlenmegini
 • güýçlenmeginiň
 • güýçlenmegiň
 • güýçlenmegiňden
 • güýçlenmek
 • güýçlenmekligi
 • güýçlenmeleriň
 • güýçlenmelidigine
 • güýçlenmese
 • güýçlenmesi
 • güýçlenmesinde
 • güýçlenmesine
 • güýçlenmesini
 • güýçlenmesiniň
 • güýçlenmeýär
 • güýçlenmäge
 • güýçlenmäniň
 • güýçlense
 • güýçlense-de
 • güýçlenýän
 • güýçlenýändigi
 • güýçlenýändigine
 • güýçlenýändigini
 • güýçlenýändiginiň
 • güýçlenýänligi
 • güýçlenýänligidir
 • güýçlenýär
 • güýçlenýärdi
 • güýçlenýärler