güýçlendirmek güýç‧len‧dir‧mek işlik

 1. Güýjüne güýç goşmak, güýjüni köpeltmek, kuwwatlandyrmak.

 2. Derejesini galdyrmak, artdyrmak, batlandyrmak.

  • Gurt bir hili ogurlygy taşlan ýaly etdi, emma kart oýnamasyny öňküsinden hem güýçlendiripdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • güýçlendirdi
 • güýçlendirdigiňçe
 • güýçlendirdik
 • güýçlendirdiler
 • güýçlendiren
 • güýçlendirendigine
 • güýçlendirendigini
 • güýçlendirendiklerini
 • güýçlendirer
 • güýçlendireris
 • güýçlendirerler
 • güýçlendirersiňiz
 • güýçlendirip
 • güýçlendiripdi
 • güýçlendiripdiler
 • güýçlendiripdir
 • güýçlendiripdirler
 • güýçlendiriň
 • güýçlendirjegi
 • güýçlendirjegini
 • güýçlendirjek
 • güýçlendirjekdiklerini
 • güýçlendirjekleriniň
 • güýçlendirme
 • güýçlendirmegi
 • güýçlendirmegine
 • güýçlendirmegini
 • güýçlendirmeginiň
 • güýçlendirmegiň
 • güýçlendirmek
 • güýçlendirmekde
 • güýçlendirmekden
 • güýçlendirmekdi
 • güýçlendirmekdigini
 • güýçlendirmekdir
 • güýçlendirmeklerine
 • güýçlendirmeklige
 • güýçlendirmekligiň
 • güýçlendirmeli
 • güýçlendirmelidigi
 • güýçlendirmelidigini
 • güýçlendirmesi
 • güýçlendirmesine
 • güýçlendirmeýär
 • güýçlendirmäge
 • güýçlendirmän
 • güýçlendirmäni
 • güýçlendirmäň
 • güýçlendirse
 • güýçlendirseler
 • güýçlendirseňiz
 • güýçlendirýän
 • güýçlendirýändigi
 • güýçlendirýändigini
 • güýçlendirýändir
 • güýçlendirýär
 • güýçlendirýärdi
 • güýçlendirýärdiler
 • güýçlendirýärler
 • güýçlendirýärsiňiz