göz-görtele göz-gör‧te‧le

Aç-açan, il ýüzüne, görnüp durka, ile äşgär, mese-mälim, görnetin.

  • Ol Wepanyň ölümi barasyndaky bildirişi aýtmadyk bolup, göz- görtele ýalan sözledi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Bu gezek hem göz- görtele sözlemäge onuň bogny ysmady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • göz-görteledi