göwündeş gö‧wün‧deş

Biri-biriniň göwnünden turýan, göwni bir, pikirdeş.

  • Belki, ol hem seniň bilen göwündeşdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • göwündeşdir
  • göwündeşleriň
  • göwündeşlik