göwün-kine gö‧wün-ki‧ne

[göwün-ki:ne]

Öýke-kine, närazylyk.

  • Göwün-kine gerek däl.

göwün-kine etmek

Gaty görmek, närazy bolmak, öýke etmek.

  • Elbette, men munuň üçin sizden göwün-kine edip durmak. («Tokmak» žurnaly)