görmeksiz sypat

Owadan däl, görmegeý däl, betgelşik.

  • Gyzlardan iň görmeksiziniň biri şeýle aýdym aýdýar. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • görmeksizdigini
  • görmeksiziniň
  • görmeksizje
  • görmeksizlik