görmegeýlik gör‧me‧geý‧lik

Owadanlyk, syratlylyk, ýaraşyklyk, şekillilik, görnüklilik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem görmegeýlik - görmegeýligi.


Duş gelýän formalary
  • görmegeýligi
  • görmegeýliginden
  • görmegeýligine
  • görmegeýligini
  • görmegeýligiň