görkli görk‧li sypat

seret görmegeý

  • Görkli gelin.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem görkli - görklüde, görklüler, görklüsi.


Duş gelýän formalary
  • görklüdigi
  • görklülik