görkezme gör‧kez‧me

 1. Işi we ş. m. ýerine ýetirmek üçin berilýän tabşyryk, salgy berilýän ugur.

  • Sen şondan soň ne-hä geldiň, ne-de öwüt-ündew üçin listonkalar, görkezmeler aldyň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Pökgeniň agronomyň görkezmelerini tutmaýan ýerleri bolýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Ýuridik termin Sülçi soragynda berilýän jogap, maglumat.

  • Ol soragda hem başga hiç hili görkezme bermedi.

  • Günäkäriň ýazuw üsti bilen berýän görkezmesi.


Duş gelýän formalary
 • görkezme-de
 • görkezmede
 • görkezmeden
 • görkezmedi
 • görkezmedigem
 • görkezmedigime
 • görkezmedik
 • görkezmedikleri
 • görkezmediler
 • görkezmedir
 • görkezmeler
 • görkezmelerde
 • görkezmelerden
 • görkezmelere
 • görkezmeleri
 • görkezmelerinde
 • görkezmelerinden
 • görkezmelerine
 • görkezmelerini
 • görkezmeleriniň
 • görkezmeleriň
 • görkezmeleriňi
 • görkezmeli
 • görkezmelidi
 • görkezmelidir
 • görkezmelidirler
 • görkezmelik
 • görkezmesem
 • görkezmesi
 • görkezmesidir
 • görkezmesin
 • görkezmesinde
 • görkezmesinden
 • görkezmesine
 • görkezmesini
 • görkezmesiniň
 • görkezmesiz
 • görkezmä
 • görkezmäme
 • görkezmämiň
 • görkezmäni
 • görkezmäniň
 • görkezmäň
 • görkezmäňem