görkezilmek gör‧ke‧zil‧mek işlik

 1. Görmäge, seretmäge mümkinçilik berilmek, başga birine görkezmek.

  • Saýlawçylara ençeme gezek kino görkezildi.

 2. Mälim edilmek, aýdylmak, bellenilmek.

  • Şol hatda görkezilenleri wekiller dil bilen hem tassykladylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • görkezildi
 • görkezildigi
 • görkezilen
 • görkezilende
 • görkezilenden
 • görkezilendigi
 • görkezilendigine
 • görkezilendigini
 • görkezilendir
 • görkezileni
 • görkezileninde
 • görkezileninden
 • görkezilenler
 • görkezilenlerden
 • görkezilenlere
 • görkezilenleri
 • görkezilenlerinden
 • görkezilenleriň
 • görkezilenligi
 • görkezilenok
 • görkeziler
 • görkezilerdi
 • görkezilip
 • görkezilipdi
 • görkezilipdir
 • görkeziljegine
 • görkeziljek
 • görkeziljekdigini
 • görkeziljeklere
 • görkezilmedi
 • görkezilmedik
 • görkezilmedikdir
 • görkezilmegi
 • görkezilmegidir
 • görkezilmeginde
 • görkezilmeginden
 • görkezilmegine
 • görkezilmegini
 • görkezilmeginiň
 • görkezilmejegini
 • görkezilmek
 • görkezilmekligi
 • görkezilmeli
 • görkezilmelidigini
 • görkezilmelidir
 • görkezilmelidirler
 • görkezilmese
 • görkezilmese-de
 • görkezilmesi
 • görkezilmesidir
 • görkezilmez
 • görkezilmezden
 • görkezilmezligi
 • görkezilmezliginiň
 • görkezilmeýän
 • görkezilmeýändigini
 • görkezilmeýär
 • görkezilmäge
 • görkezilmän
 • görkezilmändi
 • görkezilmändigi
 • görkezilmändigini
 • görkezilmändir
 • görkezilmänligi
 • görkezilse
 • görkezilse-de
 • görkezilýän
 • görkezilýändigi
 • görkezilýändigine
 • görkezilýändir
 • görkezilýänler
 • görkezilýänliginden
 • görkezilýär
 • görkezilýär-de
 • görkezilýärdi
 • görkezilýärler