görkeziji gör‧ke‧zi‧ji

 1. Matematikada: berlen mukdaryň näçe derejede getirilýändigini aňladýan belgi.

 2. Bir zadyň ösüş ýa-da galyş mukdaryny görkezýän dereje.

  • Ortaça görkeziji.

  • Medeni öşüşiň görkezijisi.

ýol görkeziji

seret ýol


Duş gelýän formalary
 • görkeziji-de
 • görkezijide
 • görkezijiden
 • görkezijidigini
 • görkezijidir
 • görkezijidäki
 • görkezijiler
 • görkezijilerde
 • görkezijilerden
 • görkezijilerdigi
 • görkezijilerdir
 • görkezijilerdäki
 • görkezijilere
 • görkezijileri
 • görkezijileridir
 • görkezijilerimiz
 • görkezijilerinde
 • görkezijilerinden
 • görkezijilerindäki
 • görkezijilerine
 • görkezijilerini
 • görkezijileriniň
 • görkezijileriň
 • görkezijili
 • görkezijilidir
 • görkezijiligi
 • görkezijiliginden
 • görkezijiligine
 • görkezijiligini
 • görkezijiligiň
 • görkezijilik
 • görkezijini
 • görkezijiniň
 • görkezijisi
 • görkezijisidi
 • görkezijisidir
 • görkezijisinde
 • görkezijisinden
 • görkezijisindäki
 • görkezijisine
 • görkezijisini
 • görkezijisiniň
 • görkezijiň
 • görkezijä