göriplik gö‧rip‧lik

[gö:ri:plik]

seret göripçilik

  • Göriplik gurasyn, göriplik! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň pis häsiýetleriniň bärkisi göriplik-bahyllykdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Sen maňa göriplik edýärsiň, göriplik. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem göriplik - göripligi.


Duş gelýän formalary
  • göripligi
  • göripligini
  • göripligiň
  • göriplikden