görip gö‧rip

[gö:ri:p]

Kişiniň üstünligini görüp bilmeýän, bahyl, içigara.

 • Göripleriň bagry tütäp, örtensin pygan edip, Ýeňiş bilen işiň öne sürgün, söýgülim, bu gün. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 • Görip bolmak, görip adam.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem görip - göribi.


Duş gelýän formalary
 • göribe
 • göribi
 • göribiňki
 • göripden
 • göripdirler
 • göripler
 • göripleri
 • göripleriň
 • göripligi
 • göripligini
 • göripligiň
 • göriplik
 • göriplikden