görgi gör‧gi

Çekilýän horluk, dert, jebir, jepa, kynçylyk.

 • Ony zyndana salyp, her hili görgüller bilen gynaýar. («Görogly» eposy)

 • Böwregi bir ogry garga, iýjek bolup, galdy görgä. (Nury Annagylyç, Goşgular)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem görgi - görgüde, görgüler, görgüsi.

görgi görmek

Azar ýamanyny görmek, horluk, azap çekmek, jepa çekmek.

 • Öýüň görgüsini görmek kemini goýmadyň. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Seni görjek bolup, görgi baryny hem gördüm. (A. Gowsudow, Mähri-Wepa)

 • Gargyş siňenler, biziň dünýäde görmedik görgimizi görkezdiler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • görgim
 • görgimiň
 • görgini
 • görgiň
 • görgä
 • görgüde
 • görgüden
 • görgüdenem
 • görgüdir
 • görgülem
 • görgüler
 • görgülerden
 • görgülere
 • görgülerem
 • görgüleri
 • görgülerim
 • görgülerimi
 • görgülerimiz
 • görgülerimizi
 • görgülerimiň
 • görgülerinden
 • görgülerine
 • görgülerini
 • görgüleriniň
 • görgüleriň
 • görgüli
 • görgülik
 • görgülikdi
 • görgüliler
 • görgülilere
 • görgülileri
 • görgülileriň
 • görgülilik
 • görgülini
 • görgüliniň
 • görgüliň
 • görgüsi
 • görgüsine
 • görgüsini
 • görgüsiz